Mogelijk lagere rente
Als u een hypotheek heeft die niet gedekt wordt door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), is de rente die u betaalt voornamelijk afhankelijk van uw schuld-marktwaarde verhouding.

Als u een deel van uw hypotheek heeft afbetaald of als de waarde van uw woning is gestegen, heeft u mogelijk eigen vermogen. Dit kan resulteren in een verlaagde rente voor u.

Schuld-marktwaarde verhouding

Deze verhouding is de verhouding tussen uw hypotheekschuld en de marktwaarde van uw woning. Het geeft aan wat het risico is dat uw huis bij verkoop niet genoeg opbrengt om uw hypotheekschuld af te lossen. Hoe hoger de schuld-marktwaarde verhouding, hoe groter het risico. Elke schuld-marktwaarde verhouding wordt ingedeeld in een specifieke risicocategorie. De categorieën en bijbehorende rentepercentages zijn vastgesteld aan het begin van uw rentevaste periode.

Als de waarde van uw woning is gestegen

Als de waarde van uw woning is gestegen, kan uw schuld-marktwaarde verhouding dalen. Hierdoor komt u mogelijk in aanmerking voor een lagere rente. De meeste geldverstrekkers passen dit echter niet automatisch aan. U kunt eenvoudig een verandering in uw hypotheekrente aanvragen door ons op de hoogte te stellen van de gestegen waarde van uw woning. Soms kan zelfs een kleine waardestijging resulteren in een lagere rente. Als u wilt weten of dit voor u geldt, bekijk dan de bovenstaande sectie om te bepalen of uw gestegen marktwaarde leidt tot een lagere rente.

Als u een deel of het geheel van uw hypotheek heeft afbetaald

U komt mogelijk in aanmerking voor een lagere rente. De meeste geldverstrekkers passen echter de rente niet automatisch aan.

Belangrijke punten om te onthouden

Als u een variabele rente heeft, hebben veranderingen in uw schuld-marktwaarde verhouding meestal geen invloed op uw rente.

Als u een Bankspaarhypotheek of Spaarhypotheek heeft, is het mogelijk niet verstandig om uw rente te verlagen. Dit komt doordat u mogelijk meer geld moet bijdragen of hogere premies moet betalen om het gewenste einde-van-termijn kapitaal te bereiken. Dit komt doordat de rente die u ontvangt op uw gespaarde kapitaal ook zal afnemen.

Als u meerdere leningdelen bij ons heeft, zijn veranderingen in uw schuld-marktwaarde verhouding van toepassing op alle leningdelen.