Zelfs indien je werkzaam bent met een oproepcontract, bijvoorbeeld een nulurencontract, bieden wij de mogelijkheid om onder specifieke voorwaarden een hypotheek af te sluiten. Onze beoordeling omvat het gemiddelde bruto inkomen over de laatste drie jaar. Mocht het inkomen van het afgelopen jaar of op het huidige moment lager zijn, dan zullen we uitgaan van het laagste inkomen. Daarnaast kun je bij het aanvragen van een hypotheek ook gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan, een extra hulpmiddel dat we aanbieden.

*Een oproepcontract staat ook bekend als een afroepcontract, invalcontract of hulpcontract.*

Hypotheek aanvragen met behulp van de Arbeidsmarktscan

Indien je momenteel een tijdelijk contract hebt, bieden we nu de mogelijkheid om een hypotheek aan te vragen met ondersteuning van de Arbeidsmarktscan. Deze scan is een instrument dat jouw kansen als flexwerker in loondienst op de arbeidsmarkt voor de komende vijf jaar berekent. Hoe meer punten je hierbij behaalt, des te groter is de kans dat je snel een andere baan kunt vinden met een vergelijkbaar inkomen.

Wanneer de uitkomst van de scan zeventig punten of meer bedraagt, kom je als flexwerker eerder in aanmerking voor een hypotheek (met of zonder NHG). Je kunt deze scan dan gebruiken bij het aanvragen van een hypotheek bij Sarvé Hypotheken. De voorwaarde hierbij is dat je in de laatste 14 maanden ten minste 12 maanden hebt gewerkt.

Voor wie is de Arbeidsmarktscan bedoeld?

De Arbeidsmarktscan is specifiek bedoeld voor flexwerkers in loondienst, zoals oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract, die beschikken over een werkgeversverklaring zonder intentieverklaring. Uitzendkrachten kunnen geen gebruik maken van deze regeling; zij dienen gebruik te maken van de Perspectiefverklaring. Hoe vraag je de Arbeidsmarktscan aan? De aanvraag verloopt via Arbeidsmarktkansen.nl of je kunt terecht bij jouw hypotheekadviseur, die tevens in staat is om jouw hypotheekmogelijkheden nader toe te lichten.